Toegang Ubuntu festival

Ubuntu Festival is een gratis toegankelijk, familiaal muziekfestival in het park van Boom met een focus op de duurzame organisatie en een sterk inhoudelijk aanbod. Naast een aantrekkelijke muzikale programmatie kunnen bezoekers, jong en oud, deelnemen aan meer dan 30 workshops en randanimatie over duurzaamheid, toegankelijkheid, recyclage, upcycling, solidariteit, verdraagzaamheid, SDG’s  en nog zo veel meer.  Daarnaast kan je op ons terras, in de prachtige omgeving van het park, genieten  van frisse dranken en lokale bieren. Een veelzijdige aanbod aan Foodstands bieden in geval van een grote of kleine honger voor ieder wat wils.

FAQ – bezoekers

Al onze medewerkers van het festival kan je herkennen aan het medewerkers T-shirt dat ze dragen. Zij zijn het 1e aanspreekpunt waar je als bezoekers kan naar richten met al je vragen. Indien onze medewerker je vraag niet kan beantwoorden. Kan je altijd bij onze info stand terecht. De infostand bevind zich recht tegenover de hoofdtoog.

In dit overzicht vind je allerlei praktische informatie die van pas kan komen voor jezelf  bezoeker. We sommen het hier graag voor jou op:

 • Verloren gelopen kinderen worden opgevangen bij de moeder-kind hoek, naast de infostand.
 • Verloren voorwerpen worde binnen gebracht bij de infostand.
 • Het is verboden om flyers uit te delen of affiches omhoog te hangen.
 • Kinderbandjes zijn gratis te verkrijgen aan de infostand
 • Oordopjes zijn gratis te verkrijgen aan de infostand
 • Er zijn geen plan/programma brochures uit ecologische overwegingen. Een plan/programma kan je raadplegen via onze website www.ubuntufestival.be of via de banners aan de inkom van het terrein.

Algemeen reglement
Artikel 1: ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.1
Iedereen die het festivalterrein betreed gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 1.2
Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft de organisatie het recht om de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen of van het terrein te verwijderen.

Artikel 1.3
De ingang tot het terrein is volledig gratis.

Artikel 1.4
Er bestaat geen minimum leeftijd voor het betreden van het festivalterrein.

Artikel 1.5
De toegang tot het terrein kan ontzegt worden of kan verwijderd worden van het terrein, indien een bezoeker:

 • In het bezit is of onder invloed is van drugs
 • De openbare orde tracht te verstoren
 • Aanzet tot geweld, rasicme, ongewenste intimiteiten, … vertoont
 • Verboden voorwerpen bij heeft
 • Weigert om zijn rugtas/handtas aan een controle te laten onderwerpen
 • De algemene voorwaarden niet naleeft

Artikel 1.6
Het is voor alle bezoekers verboden om:

 • Zich backstage te begeven als hij/zij niet in het bezit is van een medewerkersbandje
 • Verkoop van eten, drinken of andere producten
 • Wildplassen
 • Te roken aan het bospodium
 • Te klimmen op stellingen, tenten, podiums of andere constructies van Ubuntu Festival
 • Vuur te maken

Artikel 2: TOEGANGSCONTROLE

Artikel 2.1
Elke bezoeker van het festival kan onderworpen worden aan een tascontrole.

Artikel 2.2
Een persoon  heeft het recht om de toegangscontrole te weigeren. De organisatie heeft ook het recht om deze persoon te weigeren tot het festivalterrein.

Artikel 2.3
Volgende voorwerpen zijn verboden op het festivalterrein:

 • Eigen drank (alcoholische & non-alcoholische) in glazen flessen, plastic flessen, blik, brik, camelbags of waterrugzak. Met uitzondering van babyvoeding.
 • Verdovende middelen, drugs
 • Pyrotechnisch materiaal
 • Wapens, messen of een ander gevaarlijk voorwerp
 • Loslopende honden en andere dieren
 • Gas, gasbranders en kaarsen (geen vlambaar materiaal)
 • Flyers, stickers, affiches, brochures en ander promotiemateriaal
 • Kleding en/of overige (zichtbare) uiterlijke kenmerken die expliciet sympathieën voor politieke of sociale bewegingen en groepering uitdrukken.
 • Koelbox, droog ijs
 • laser pointers
 • Alles wat door Ubuntu Festival als gevaarlijk kan beschouwd worden maar niet op deze lijst staat.

Artikel 2.4
Volgende voorwerpen zijn toegelaten op het festivalterrein

 • Honden aan de leiband zijn toegelaten op het festivalterrein
 • Stoeltjes, dekentjes
 • Paraplu’s
 • Rugzakken & handtassen
 • Niet-drinkbare vloeistoffen (Bijvoorbeeld zonnecrème)
 • Kleine camera’s
 • Sigaretten en aanstekers
 • Fiets aan de hand (enkel voor het repair café)

Artikel 3: DRUGSBELEID

Het waarneembaar onder invloed zijn van eender welke drug (inclusief alcohol of medicatie) is niet toegestaan, ongeacht of het om storend gedrag gaat of niet.

Artikel 3.1
Ubuntu Festival hanteert een nultolerantie op verdovende middelen, drugs. Het is verboden in bezit te zijn van drugs, onder invloed van drugs het terrein te betreden of drugs te verkopen op het terrein. Bij een vaststelling zodat hierbij de algemene voorwaarden geschonden worden. Heeft de organisatie het recht om de persoon in kwestie te verwijderen van het terrein en de politiediensten hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 3.2
De festivalganger heeft het recht om aan de ingang VOOR de toegangscontrole, eventuele verdovende middelen in een container weg te gooien, zonder dat dit gevolgen heeft.

Artikel 3.3
Het gebruik van tabaksproducten is enkel toegelaten in openlucht. Het is verboden om in gebouwen, tenten, overkappingen te roken. Het is verboden om te roken in het bos.

Artikel 3.3
Het is verboden te roken op heel het terrein indien alarmfase oranje van kracht is in de provincie Antwerpen.

Artikel 3.5
Het bezit en nuttigen van alcohol is enkel toegelaten als deze op rechtmatige wijze verkregen is aan 1 van de 2 verkooppunten van Ubuntu festival.

Artikel 3.6
De organisatie heeft het recht om personen in bezit van eigen alcoholische dranken te weren van het terrein.

Artikel 3.7
Er is bij wet een verbod op verkoop, schenken of aanbieden van alcoholhoudende dranken aan minderjarige, met uitzondering van bier en wijnen vanaf 16 jaar. Onze medewerkers kunnen achter een bewijs van leeftijd vragen. Bij weigering zal er geen verkoop van alcoholische dranken plaats vinden.

Artikel 3.8
Het is bij wet verboden om alcoholische dranken te verkopen aan personen die reeds tekenen van openbare dronkenschap vertonen.

Artikel 3.9
Het bezit, gebruik of verkoop van cannabis houdende producten is niet toegelaten. Met uitzondering van medicinale cannabis.

Artikel 4 VERKOOP
Er is een verbod op ambulante handel op en rond het terrein.

Artikel 4.1
Het is verboden om drank verkopen met uitzondering van de eigen verkooppunten van het festival.

Artikel 4.2
Het is verboden voor bezoekers, animatiestanden, wereldmarktkramers, foodstands of andere contractanten om gratis en/of betalend drank te schenken.

Artikel 4.3
Het is verboden om eten te serveren met uitzondering van de officiële foodstands van het festival.

Artikel 4.4
Het is verboden voor bezoekers, animatiestanden, wereldmarktkramers of andere contractanten met uitzondering van de foodstands, om tegen betaling eten te serveren.

Artikel 4.5
Het is verboden voor bezoekers, animatiestanden, wereldmarktkramers, foodstands of andere contractanten om gratis en/of betalend eten te serveren.

Artikel 4.6
Het is verboden voor bezoekers, animatiestanden, foodstands of andere contractanten met uitzondering van de wereldmarktkramers, om andere producten te verkopen of gadgets te schenken aan de bezoekers. Tenzij een schriftelijke toelating wordt bekomen van de organisatie.

Artikel 4.7
Het is enkel mogelijk om drank of eten aan te kopen bij de officiële dranktogen & foodstand door gebruik van je polsbandje. Het is verboden om hierbij (cash)geld te gebruiken.

Artikel 4.8
Cashless polsbandjes kan je zowel cash als met bankcontact opladen aan de kassa’s. Aan de onbemande laadterminals kan je jou polsbandje opladen via bankcontant.


Artikel 5: PRIVACY - PORTRETRECHT
Door het festivalterrein te betreden gaat de bezoeker ermee akkoord dat hij/zij gefotografeerd of gefilmd kan worden. Het festival mag deze registraties gebruiken en verspreiden via al haar communicatiekanalen. Zowel digitaal als geprint. Elke bezoeker wordt door middel van een pictogram op de inkomboog van het festival hier vanop de hoogte gesteld.

Artikel 5.1
Het festival mag onbeperkt gebruik maken van alle registraties, gemaakt door eender wie. Alle registraties gemaakt op het festivalterrein zijn eigendom van Ubuntu Festival.

Artikel 5.2
Bij bezwaren van gebruik van een foto door de organisatie kan je steeds de organisatie contacteren op info@ubuntufestival.be. De organisatie kan dan bekijken of het beeldmateriaal alsnog verwijderd kan worden.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID
De organisatie, contractanten en vrijwilligers kunnen niet, al dan niet bij overmacht, aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, schade of gebeurlijke ongevallen.

Artikel 6.1
Bij verlies, diefstal, schade of gebeurlijke ongevallen aan Ubuntu Festival of alle andere bovenstaande vermelden, veroorzaakt door het niet naleveren van het algemeen reglement. Heeft Ubuntu Festival het recht om eventuele (juridische) stappen te ondernemen.

Artikel 7: FLYERS & POSTERS
Er is een algemeen verbod om flyers, brochures en affiches op te hangen of te verdelen op & rond het festival terrein. Enkel met een schriftelijke toestemming van de organisatie mag er herbruikbaar promotiemateriaal, op de door organisatie aangewezen locatie, gebruikt worden.

Artikel 8: MILIEU
Duurzaamheid is een belangrijke peiler binnen ons festival. Dit wil onder andere zeggen dat we zo weinig mogelijk restafval willen verzamelen. Om dit te betrachten zijn er afvalstraatjes voorzien voor de bezoekers pmdafval (niet te verkrijgen op het festival), papier, restafval wordt apart verzameld.

Artikel 8.1
Bij aankoop van eten en drinken aan de officiële drankstands & foodstands wordt er gebruik gemaakt van herbruikbaar cateringmateriaal. Het herbruikbaar catering materiaal moet terug binnen gebracht worden bij de daarvoor voorziene wisselstand.

Artikel 8.2
Het is verboden om je met herbruikbaar catering materiaal buiten het festivalterrein te begeven. De organisatie heeft het recht om het cateringmateriaal op te eisen in geval van overtreding van het algemeen reglement. Het herbruikbaar catering materiaal (ook de herbruikbare bekers) blijft eigendom van onze contractanten. De organisatie heeft het recht om de politiediensten te verwittigen indien het algemeen reglement met grote voet overtreden wordt.

Artikel 8.3
Al het afval dient gesorteerd te worden in de afvalstraten. Het is verboden om herbruikbaar materiaal in de afvalstraten te deponeren.

Artikel 8.4
Sigarettenpeuken kunnen gedeponeerd worden in de daarvoor voorziene peukemmertjes. Het is bij wet verboden om sigaretten peuken op de grond te gooien.

Artikel 9: GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Het Ubuntu festival is een plaats waar expliciet gewerkt wordt aan een respectvolle, eerlijke en duidelijke manier van met elkaar omgaan. Vanuit die basishouding formuleren we onze regels rond grensoverschrijdend gedrag. De interne maatregels om de integriteit van elke persoon, bezoeker, vrijwilliger, contractant en medewerker, te waarborgen binnen het Ubuntu festival schrijven we neer zoals gevraagd wordt door het BVR 26 februari 2010, art.28

Waar mensen samen komen is altijd kans op conflict en verhoudingen die misgaan. Niet elk incident is een vorm van grensoverschrijdend gedrag en soms hangt het ook van de context af of iets als grensoverschrijdend wordt ervaren of niet.

Artikel 9.1
De term ‘ grensoverschrijdend gedrag’ wordt als volgt gedefinieerd: ‘Grensoverschrijdend gedrag is gedrag, verbaal of niet verbaal, bewust of onbewust, komende van medewerkers, vrijwilligers of bezoekers dat ervaren wordt als negatief, ongewenst of gedwongen’.

Artikel 9.2
Elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastig gevallen. Dit uit zich in gedragingen van fysieke agressie of verbale agressie. Wordt beschouwd als grensoverschrijdend gedrag. De organisatie heeft hierbij het recht om de persoon te verwijderen van het terrein en de politiediensten hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 9.3
Elke feitelijkheid waarbij een persoon tekenen van drugsmisbruik vertoont. Dit uit zich in gedragingen van fysieke agressie of verbale agressie. Wordt beschouwd als grensoverschrijdend gedrag. De organisatie heeft hierbij het recht om de persoon te verwijderen van het terrein en de politiediensten hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 9.4
Elke vorm van seksueel georiënteerd gedrag, verbaal of niet verbaal, bewust of onbewust, fysiek, dat als negatief, ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of afbreuk doet aan de waardigheid van de persoon.
Wordt beschouwd als grensoverschrijdend gedrag. De organisatie heeft hierbij het recht om de persoon te verwijderen van het terrein en de politiediensten hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 9.5
Elke onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of binnen de vereniging, dat zich kan uiten in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren en eenzijdige geschriften dat toto doel of gevolg heeft dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon wordt aangetast of dat een bedreigende vijandige, beledigende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.  De organisatie heeft hierbij het recht om de persoon te verwijderen van het terrein.

Artikel 10: VEILIGHEID
Denk bij risicosituaties steeds eerst aan je eigen veiligheid en verwittig daarna iemand van de organisatie. Ingeval er bevolen wordt tot evacuatie, volg je de richtlijnen van de medewerkers van het festival op en zeker de richtlijnen van de hulpdiensten om het publiek passend te begeleiden.