SDG - Social Development Goals

Ubuntu festival & de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen!?

Elk onderdeel van het festival wordt gekoppeld aan één van de 17 Social Development Goals van de Verenigde Naties. Deze SDG’s zijn gekoppeld aan 169 “targets” en vormen een actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. We hebben bij elk onderdeel, elke organisatie, aandacht of onze acties beantwoorden aan één van de beschreven targets en trachten hiermee onze impact zo veel mogelijk te beperken. Dat gaat van het besparen van water door droge toiletten tot het engageren van sociaal zwakkere groepen in onze organisatie. We besteden ook aandacht aan het sensibiliseren van bezoekers en trachten hen met workshops en animatie zo goed mogelijk te informeren over verschillende doelstellingen binnen de SDG’s. Steeds op een attractieve, laagdrempelige en speelse manier zonder de belerende vinger boven te halen.

SDG TENTOONSTELLING?

Op ons festival kon u onze SDG-tentoonstelling al bezoeken alsook in het Antwerpse Havenhuis! Onze tentoonstelling met zijn infopanelen, brengen verschillende mensen in beeld die actief zijn bij uiteenlopende lokale en internationale bedrijven of organisaties. Zij zetten hun schouders onder projecten die een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals! In 2019 zal onze tentoonstelling een heel jaar lang rondreizen door Vlaanderen en op verschillende locaties te bezichtigen zijn. Wil jij onze tentoonstelling op jouw bedrijf/event/school/... Contacteer ons op: svencools@telenet.be

CONNECT. COMMIT. CHANGE

The Shift is het Belgisch netwerk voor duurzaamheid. Hun doelstelling: samen met hun leden en partners de transitie naar een betere samenleving en economie verwezenlijken. De methode: Connect. Commit. Change. Ubuntu Festival is het duurzame festival bij uitstek en bijgevolg ook aangesloten als lid bij deze organisatie. Net zoals bij Ubuntu Festival vormen De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties een leidraad voor het verbinden, engageren en in beweging brengen van onze leden/festivalbezoekers.


Sustainable Development Goals ?


 • SDG 1 - Beëindig armoede overal en in al haar vormen
 • SDG 2 - Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
 • SDG 3 - Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden
 • SDG 4 - Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
 • SDG 5 - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
 • SDG 6 - Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
 • SDG 7 - Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 • SDG 8 - Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
 • SDG 9 - Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
 • SDG 10 - Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
 • SDG 11 - Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 • SDG 12 - Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
 • SDG 13 - Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
 • SDG 14 - Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen
 • SDG 15 - Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
 • SDG 16 - Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit
 • SDG 17 - Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling