Antigifcentrum

antigifcentrum

Info

070 245 245, de gratis noodlijn bij vergiftiging in België

Onze workshop bestaat uit drie luiken: 
 Voor kinderen 6-12 jaar: vorm het nummer van het Antigifcentrum
aan de hand van geplastificeerde cijfers op A3-formaat.
 Voor het gezin: De Antigifcentrumquiz. Bezoekers moeten op tien
stellingen antwoorden met juist of onjuist. (over giftigheid over het
Antigifcentrum...)
 Voor iedereen, bezoek de website van het Antigifcentrum en volg
ons op Facebook of Twitter. Bekijk onze filmpjes op onze website
en speel het 360°-spel om gevaarlijke producten in de woning te
ontdekken.


https://www.antigifcentrum.be/

Boodschap
SDG 3: goede gezondheid en welzijn
Type
Workshop
Dag
Zondag
Tijdstip
13:00 - 18:00