Ubuntu Festival 2021

UB2021logo

Ubuntu Festival is een mix van muziek, animatie, wereldmarkt, straattheater en wereldkeuken. Via workshops en infostanden, willen we een platform zijn voor Noord-Zuidinitiatieven en voor de millennium- en decenniumdoelstellingen.

Zowel jong als minder jong vindt op het festival gegarandeerd zijn gading. Verschillende NGO’s en bedrijven laten de bezoeker op een speelse, creatieve, interactieve manier een kijkje nemen in de thema’s waar zij rond werken.


Zonder muziek geen festival!
Het bruisende karakter van Ubuntu Festival hebben we onder meer te danken aan een multiculturele mix van toppers uit de muziekwereld.
Ubuntu-festival is toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen en voor iedereen die affiniteit voelt met of nieuwsgierig is naar onze inhoudelijke thema’s. We streven ernaar om zo laagdrempelig mogelijk te zijn om de boodschap van solidariteit en samenhorigheid kracht bij te zetten.

We zetten in het bijzonder in op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Nations (VN). De VN roept op om wereldwijd deze 17 doelen na te streven opdat de levensomstandigheden van ieder individu, waar dan ook ter wereld, zal verbeteren. Ubuntu Festival engageert zich om elk van deze 17 doelen afzonderlijk te belichten doorheen het festival én om per editie op één doel te focussen. In 2017 was dat SDG 5: "Gendergelijkheid" en in 2018 SDG 6: "Schoon water en sanitair". Voor Ubuntu Festival 2021 gaan we voluit voor SDG 17: “Partnerschap om de doelstellingen te bereiken”. In 2019 was dit dezelfde doelstelling en ondervonden we dat deze voor ons festival een grote impact kan hebben. Daarom besloten we om hier meerdere jaren aan te werken en zo de krachten te bundelen met verschillende partners.


Ubuntu Festival is in 2021 aan zijn 7de editie toe. Sinds 2017 gaat het festival door in het park van Boom. Een hele prestatie, want Ubuntu Festival wil het kwetsbare natuurevenwicht in het park zo min mogelijk verstoren en toch een tienduizend bezoekers bijeenbrengen.