Ubuntu festival,
een duurzaam festival?

Ubuntu Festival gaat prat op zijn duurzame organisatie en zijn inhoudelijke werking met de SDG’s als rode draad. In 2016 & 2018 werd Ubuntu Festival nog beloond met de GroenVent Award als meest duurzaam festival van Vlaanderen.Met die beloning als motivatie hebben we sindsdien niet meer stilgezeten. We schakelden over op herbruikbare bekers, stelden droge composttoiletten op en beperkten onze afvalproductie. Sinds 2017 meten we onze CO² productie. Niet alleen op het festival zelf, maar ook tijdens de organisatie doorheen het jaar. De GroenEvent scan van OVAM was een nulmeting en vormt de basis van waaruit we nu vertrekken om het festival verder duurzaam te ontwikkelen. De ontwikkeling gebeurt in fases en zal steeds opgevolgd en beoordeeld worden door dezelfde GroenEvent scan van OVAM. In 2016 & 2018 viel Ubuntu dan ook in de prijzen als duurzaamste middelgroot festival van Vlaanderen.

Groen Event Award banner

Ubuntu festival & de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen!?

Elk onderdeel van het festival wordt gekoppeld aan één van de 17 Social Development Goals van de Verenigde Naties. Deze SDG’s zijn gekoppeld aan 169 “targets” en vormen een actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. We hebben bij elk onderdeel, elke organisatie, aandacht of onze acties beantwoorden aan één van de beschreven targets en trachten hiermee onze impact zo veel mogelijk te beperken. Dat gaat van het besparen van water door droge toiletten tot het engageren van sociaal zwakkere groepen in onze organisatie. We besteden ook aandacht aan het sensibiliseren van bezoekers en trachten hen met workshops en animatie zo goed mogelijk te informeren over verschillende doelstellingen binnen de SDG’s. Steeds op een attractieve, laagdrempelige en speelse manier zonder de belerende vinger boven te halen.

SDG tentoonstelling?

Op ons festival kon u onze SDG-tentoonstelling al bezoeken alsook in het Antwerpse Havenhuis! Onze tentoonstelling met zijn infopanelen, brengen verschillende mensen in beeld die actief zijn bij uiteenlopende lokale en internationale bedrijven of organisaties. Zij zetten hun schouders onder projecten die een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals! In 2019 zal onze tentoonstelling een heel jaar lang rondreizen door Vlaanderen en op verschillende locaties te bezichtigen zijn. Wil jij onze tentoonstelling op jouw bedrijf/event/school/... Contacteer ons op: svencools@telenet.be

SDG

Connect. Commit. Change

The Shift is het Belgisch netwerk voor duurzaamheid. Hun doelstelling: samen met hun leden en partners de transitie naar een betere samenleving en economie verwezenlijken. De methode: Connect. Commit. Change. Ubuntu Festival is het duurzame festival bij uitstek en bijgevolg ook aangesloten als lid bij deze organisatie. Net zoals bij Ubuntu Festival vormen De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties een leidraad voor het verbinden, engageren en in beweging brengen van onze leden/festivalbezoekers.

Duurzame Acties

Ruimtes

We maken gebruik van bestaande infrastructuur. Bomen ondervinden geen schade door het aanbrengen van signalisatie en worden zo veel mogelijk ontzien. Natuurgevoelige plaatsen en groen zones worden in kaart gebracht. Waar mogelijk brengen we in de groene zones sensibiliserende plakkaten aan met een waarschuwing tegen wildplassen en zwerfvuil. Gevoelige plaatsen worden afgezet met dranghekken. Er worden geluidsmetingen uitgevoerd.

Sociale duurzaamheid

Een nauwe samenwerking met Welzijnsschakels moet ook kansengroepen betrekken bij het evenement. Het festival en de workshops zijn laagdrempelig. In samenwerking met OCMW Boom wordt een verschoon- en borstvoedingsruimte ingericht.

Materialen

Er wordt nauw samengewerkt met Ecoso Kringwinkels Rupel-Willebroek-Mechelen. Materialen in de medewerkers en backstage zone zijn herbruikbaar en gerecycleerd. Ook de workshops werken in grote mate met materialen aangeleverd door de Kringwinkel. Er wordt een weggeefplein/ruilstand voorzien met materialen uit de kringwinkel. Waar mogelijk maken we gebruik van deelsystemen.

Mobiliteit

Bezoekers worden aangeraden om met het openbaar vervoer, te voet of de fiets het festival te bezoeken. Leveranciers en diensten zijn vooral afkomstig uit de regio. Vanop de parkings wordt de wandelafstand naar het evenement duidelijk aangegeven. Op ons animatieterrein is een fietsen repair stand!

Water & Energie

We maken gebruik van ecologische toiletten. Hier komt geen water en/of chemische producten aan te pas. Het vuil wordt verzameld in een daarvoor voorziene compostbak in het park. Er worden milieuvriendelijke afwasmiddelen, zepen en reinigingsproducten gebruikt. Een “energiewatcher” zal het verbruik meten en gaat op zoek naar onnodige energieverbruikers zoals onnodige verlichting, lekkende wateraansluiting… Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van LED verlichting. Ook met catering, food en non food standhouders worden energiebesparende afspraken gemaakt.

Catering

Op het terrein gebruiken we herbruikbare bekers. Eigen drank (pmd, flessen,enz…) wordt niet toegelaten. Drank wordt zo veel mogelijk uit vaten getapt en waar nodig uit retour flessen. Backstage, bij medewerkers en artiesten en onze foodstands wordt geen plastieken servies gebruikt, maar voorzien we in samenwerking met Kringloop Winkel glazen, bestek en servies.Catering is lokaal en seizoensgebonden, biologisch en indien mogelijk met een Fair Trade keurmerk. Voedseloverschotten worden weggeschonken aan Welzijnsschakels. Cateraars moeten voldoen aan onze voorwaarden rond milieubewust cateraar en er is geen ambulante verkoop toegestaan.De cateraars moeten gebruik maken van de herbruikbare bordjes die wij hen ter beschikking stellen.

Afval

Een concreet uitgetekend afvalplan en duidelijke afspraken met de gemeente wordt opgesteld. Alle medewerkers worden geïnformeerd en kunnen zelf het goede voorbeeld geven en waar nodig de bezoekers informeren. Een milieu- of duurzaamheidscharter wordt opgesteld voor leveranciers/partners, aangepast aan hun product of diensten, gebaseerd op de verschillende onderdelen. We willen zwerfvuil vermijden, daarom is er een verbod op flyers, voorzien we herbruikbare bekers, zijn er voldoende afvalbakken die op regelmatige basis geledigd worden. Al het verzamelde afval wordt gemeten en zoveel mogelijk gerecycleerd.