Corona richtlijnen

De festivalorganisatie leeft de verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden volledig na. Deze kunnen in de aanloop naar of tijdens het festival op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen en de eventuele gevolgen van gewijzigde verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheid waar wij geen controle over hebben, geven geen recht op annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling.

Verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden bij de start van de voorverkoop in juni 2021.

Hoe geraak je voorlopig binnen op Ubuntu Festival? Dit kan met één van volgende certificaten:

coronacertificaten
  • Kosten voor het bekomen van certificaten en / of testen zijn integraal ten laste van de festivalganger en kunnen nooit geheel of gedeeltelijk op de organisatie verhaald worden.
  • Het niet kunnen of willen voorleggen van een geldig officieel erkend (digitaal) certificaat, zoals hierboven bepaald, geeft geen recht tot annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling, ongeacht men in het bezit is van een geldig toegangsticket.
  • Het weigeren van een tussentijdse antigeentest geeft geen recht tot annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling, ongeacht men in het bezit is van een geldig toegangsticket. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van elke festivalbezoeker om ervoor te zorgen dat men de vereiste documenten en certificaten ten alle tijden bij zich heeft en kan tonen aan de festivalorganisatie, kennis heeft van de geldende regels op het festival en deze naleeft.
  • Het is de verantwoordelijkheid van elke individuele bezoeker om te allen tijde de meest recente en geldende regels, voorschriften en richtlijnen aangaande het festivalbezoek te kennen en na te leven, evenals deze voor elke toegang tot het festival na te gaan op de officiële website van het festival: www.ubuntufestival.be.
  • Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat je kennis hebt genomen van deze informatie over de coronamaatregelen en dat je hiermee akkoord gaat.
  • Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, inclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.