Ubuntu Festival, een duurzaam festival?

Ubuntu Festival gaat prat op zijn duurzame organisatie en zijn inhoudelijke werking met de SDG’s als rode draad. In 2016 & 2018 werd Ubuntu Festival nog beloond met de GroenVent Award als meest duurzaam festival van Vlaanderen.

Met die beloning als motivatie hebben we sindsdien niet meer stilgezeten. We schakelden over op herbruikbare bekers, stelden droge composttoiletten op en beperkten onze afvalproductie. Sinds 2017 meten we onze CO² productie. Niet alleen op het festival zelf, maar ook tijdens de organisatie doorheen het jaar. De GroenEvent scan van OVAM was een nulmeting en vormt de basis van waaruit we nu vertrekken om het festival verder duurzaam te ontwikkelen. De ontwikkeling gebeurt in fases en zal steeds opgevolgd en beoordeeld worden door dezelfde GroenEvent scan van OVAM. In 2016 & 2018 viel Ubuntu dan ook in de prijzen als duurzaamste middelgroot festival van Vlaanderen
Afval

Een concreet uitgetekend afvalplan en duidelijke afspraken met de gemeente wordt opgesteld. Alle medewerkers worden geïnformeerd en kunnen zelf het goede voorbeeld geven en waar nodig de bezoekers informeren. Een milieu- of duurzaamheidscharter wordt opgesteld voor leveranciers/partners, aangepast aan hun product of diensten, gebaseerd op de verschillende onderdelen.
We willen zwerfvuil vermijden, daarom is er een verbod op flyers, voorzien we herbruikbare bekers, zijn er voldoende afvalbakken die op regelmatige basis geledigd worden. Al het verzamelde afval wordt gemeten en zoveel mogelijk gerecycleerd. 

Catering

Op het terrein gebruiken we herbruikbare bekers. Eigen drank (pmd, flessen,enz…) wordt niet toegelaten. Drank wordt zo veel mogelijk uit vaten getapt en waar nodig uit retour flessen. Backstage, bij medewerkers en artiesten en onze foodstands wordt geen plastieken servies gebruikt, maar voorzien we in samenwerking met Kringloop Winkel glazen, bestek en servies.
Catering is lokaal en seizoensgebonden, biologisch en indien mogelijk met een Fair Trade keurmerk. Voedseloverschotten worden weggeschonken aan Welzijnsschakels. Cateraars moeten voldoen aan onze voorwaarden rond milieubewust cateraar en er is geen ambulante verkoop toegestaan.

Water & Energie

We maken gebruik van ecologische toiletten. Hier komt geen water en/of chemische producten aan te pas. Het vuil wordt verzameld in een daarvoor voorziene compostbak in het park. Er worden milieuvriendelijke afwasmiddelen, zepen en reinigingsproducten gebruikt. Een “energiewatcher” zal het verbruik meten en gaat op zoek naar onnodige energieverbruikers zoals onnodige verlichting, lekkende wateraansluiting… Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van LED verlichting. Ook met catering, food en non food standhouders worden energiebesparende afspraken gemaakt.

Mobiliteit

Bezoekers worden aangeraden om met het openbaar vervoer, te voet of de fiets het festival te bezoeken. Leveranciers en diensten zijn vooral afkomstig uit de regio. Vanop de parkings wordt de wandelafstand naar het evenement duidelijk aangegeven. Op ons animatieterrein is een fietsen repair stand! 

Materialen

Er wordt nauw samengewerkt met Ecoso Kringwinkels Rupel-Willebroek-Mechelen. Materialen in de medewerkers en backstage zone zijn herbruikbaar en gerecycleerd. Ook de workshops werken in grote mate met materialen aangeleverd door de Kringwinkel. Er wordt een weggeefplein/ruilstand voorzien met materialen uit de kringwinkel. Waar mogelijk maken we gebruik van deelsystemen.

Sociale duurzaamheid

Een nauwe samenwerking met Welzijnsschakels moet ook kansengroepen betrekken bij het evenement. Het festival en de workshops zijn laagdrempelig en gratis. In samenwerking met OCMW Boom wordt een verschoon- en borstvoedingsruimte ingericht. Er wordt een rolsstoelpodium voorzien en een toegankelijke weg er naartoe.

Ruimtes

We maken gebruik van bestaande infrastructuur. Bomen ondervinden geen schade door het aanbrengen van signalisatie en worden zo veel mogelijk ontzien. Natuurgevoelige plaatsen en groen zones worden in kaart gebracht. Waar mogelijk brengen we in de groene zones sensibiliserende plakkaten aan met een waarschuwing tegen wildplassen en zwerfvuil. Gevoelige plaatsen worden afgezet met dranghekken. Er worden geluidsmetingen uitgevoerd.

Dus..?

Het mag duidelijk zijn dat hiermee de lat voor deze editie van het Ubuntu Festival enorm hoog ligt en dat dit een heuse uitdaging zal zijn. Niet elk doel zal haalbaar blijken en juiste keuzes zullen gemaakt moeten worden. De gestelde doelen hebben immers niet alleen een impact op de vrijwilligerswerking maar ook op de beschikbare financiële middelen. Na evaluatie zal moeten blijken welke doelen bijgesteld moeten worden en waar we nog meer ambitie mogen hebben.